11.01.21 23:37 Alter: 6 days

ی. صفائی: ازمیرزا جوادخان سعدالد‌وله تا میرزا فرخ خان نگهدار

Kategorie: Meldungen Links

 

 

میرزافرخ خان، پای خود را جای پای میرزا جوادخان گذاشته است.مردی که در «جامع آدمیت»یکی از آزادیخواهان بود و اعتباری داشت، درست مانند میرزا فرخ خان که زمانی فدایی خلق واز رهبران بنام یک جریان چپ معروف بود.

میرزا جوادخان سعدالدوله نامزد ریاست مجلس واز مخالفان سرسخت مستشاران بلژیکی در گمرگ ایران بود که در دوره اول مجلس نطقهای پر شوری کرد و در این حال، حمایت آدمیت را هم نیز بدنبال داشت ولی رفتار تفرعن آمیز سعدالدوله، نمایندگان را دشمن وی کرد و سرانجام بدامن محمدعلیشاه رفت!

بهرحال میرزا جوادخان وزیر امورخارجه محمدعلیشاه شد و در این زمان میرزا عباسقلی خان آدمیت نامه ای برایش نوشت.

تو خواهی دامن افشان، خواه روی درهم کش

در این نامه پس از اینکه به سیر تاریخ واثر مردان بزرگ در نهضت های اجتماعی اشاره کرده است،مینویسد: « روح تاریخ نشان میدهد در هر زمان یکیا چند نفر بر حسب تمیزخود و جوهرذاتی ملتفت قبایح اعمال شایع زمان خود گردیده، دامن مردانگیبر کمر بسته واز مال و جان و تمام مایتعّلق نفسانی خود گذشته، آنقدر صدمات و لطمات در راه مقصود بر خود خریدند تا نام نیک به یادگار گذاشتند

در همین حال نیز میرزا ملکم خان با تغیر،رویه سعدالدوله را مورد سرزنش قرار دادوبه او در شعبان ۱۳۲۵نوشت:

«شما که سعدالدوله هستید از همان زمان مدرسه در تمام مراحل عمر وجود پر مغز خود، همه جا جویای کلمات تازه در آئین وطن پرستی، همیشه حاضر در هر قِسم جان نثاری بوده اید .....»

باری، نه ترغیب و ملالت رئیس جامع آدمیت ونه توصیه و سرزنشهای ملکم خان هیچکدام در سعدالدوله سرکش موثر نیفتادتا جایی که لعن ابدی را باخود بدوش کشید و از جامع آدمیت طرد گردیدو مقام ملی خود را از دست داد وسرانجام به بدنامی رفت.

میرزا فرخ خان ما هم دست کمی از ایشان ندارد! هر چقدر دوستان به ایشان انتقاد کردند که از جمهوری اسلامی به عناوین مختلف حمایت نکند،سودی نداشت .

اکنون نیز،میرزا فرخ خان متاسفانه در حال گفتگو و نامه نگاری با نظام فاشیستی هستند و متاسفانه نام خود را در سر لوحه لعن ابدی قرار دادهاست!

ولی میرزا فرخ خان،این روا نیستکه در راه سازش با جلادان زمان قدم بردارید، پس آن همه حقگوئی و بیزاری از ظلم واظهار تنفر و تبعید آنهم اینچنین لازم بود؟!

میرزا فرخ خان اگر تاریخ را مطالعه میکردندوعمق آنرا می فهمیدند،بویژه تاریخ مشروطیت ایران را به چنین سردرگمی و فلج فکری دچار نمیشدند که به نقل از همرزم سابقشان "فریدون احمدی"طی مقاله ای در ایران امروز (نکاتی پیرامون مناظره نگهدارـ تاجزاده)...«دلنگرانی هر دو حفظ نظام اسلامی است ....»که بدرستی نیز اشاره کرده اند ویا اشاره میکند که هردو بسیار گستاخانه رودر روی حقیقت می ایستند و آشکارا در موارد متعددی دروغ میگویند و آدرس اشتباه میدهند .

میرزا فرخ خان براستی چرا؟!

چرا بایداینچنین گستاخانه چنگ به روی جان باختگانی بکشید که توسط همین نظام قتل عام شدند؟

شما مسیری را انتخاب کرده اید که امثال سعدالدوله ها برگزیدند! زمانی با جنایتکار ایران خامنه ای نامه نگاری میکنید،زمانی قاصد به ایران میفرستید بلکه فرجی حاصل شود واینبار به گفتگو می نشینید و آنهم اینچنین! چگونه است که امروز تاریخ باید تکرار شود آنهم در قدو قواره شخصی بنام میزرا فرخ خان نگهدار!

امروز هم آمده اید و با بی بی سی، همرزم روزهای نجات حکومت آخوندی یکصدا از مردم ایران میخواهید که انتخابات را پرشور برگذار کنند!

این همه خوش رقصی برای که و برای چه؟!

میرزا فرخ خان،بر چه اساسی شما یقین دارید که "اگر انتخابات بی‌رونق شود، خطر برهم خوردن مذاکرات برجام، خطر تداوم بی‌انتهای تحریم‌ها، خطر طغیان اجتماعی و بر هم خوردن ثبات سیاسی کشور، جدی‌تر از آن خواهد بود که کارگزاران انقلابی و جوان تصور می‌کنند؟!"

و چرا با توجه به سرکوب های چهل ودوساله،جنایتها، نابسامانیها، حراج و غارت مملکت و خودکشی های کودکان کار و کارتن خواب ها و خلاصه تمامی آسیب های اجتماعی ـ اقتصادی ـ سیاسی این نظام فاسد،سعی دارید دست در دست اصلاح طلبان خاک به چشم مردم بپاشید؟

به حق که نه شما ونه همفکرانتان هرگز از تاریخ نیاموختید و هیچ تجربه ای از آن کسب نکردید.میزرا فرخ خان، امروز در تاریخ معاصر امثال شما و سعدالدوله ها را کم نداریمولی مردم با پشتیبانی آزادیخواهان به مبارزه برعلیه این فاشیستهای زمان ادامه خواهند داد.

 

«زندگی همه مردم آن چیزی نیست که خودشان ساخته اند؛ زندگی بیشتر افراد چیزی است که دیگران برای آن ها ساخته اند!». "آلیس واکر"

 

ی. صفایی

یازدهم ژانویه 2021

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com