05.01.21 23:38 Alter: 12 days

رونمایی کتاب: از فیضیه تا پیـــکار… خاطرات و نوشته‌ها از تراب حق‌شناس

Kategorie: Meldung Rechts

 

رونمایی کتاب:

از فیضیه تا پیـــکار…

خاطرات و نوشتهها

از تراب حقشناس

شنبه ۲۳ ژانویه ۲۰۲۱ - ساعت ۲ بعدازظهر در گورستان پرلاشِز، پاریس

در سالگرد درگذشت رفیق تراب حقشناس، بر مزار رفقا پوران بازرگان و تراب

آدرس مزار: مترو خط ۳ ایستکاه Gambetta

 

واضح است که برگزاری این مراسم مشروط به میزان محدودیتهای ناشی از بیماری کروناست.

 

به روزرسانی: http:peykar.org


لطفا طی مراسم، استفاده از ماسک و حفظ فاصلۀ ضروری فراموش نشود!

اندیشه و پیــکار

ژانویه ۲۰۲۱
Gozareshgar
info@gozareshgar.com