03.01.21 23:39 Alter: 14 days

جوانمیر مرادی، فعال کارگری بازداشت شد

Kategorie: Meldung Rechts

 


گزارش‌های رسیده به کمپین از بازداشت عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران حکایت دارد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، صبح امروز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۹، نیروهای امنیتی، جوانمیر مرادی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

گفته می‌شود این بازداشت هنگام بازدید از یک پروژه کاری در اطراف شهرستان کرمانشاه صورت گرفته است.

--

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com