03.01.21 22:26 Alter: 14 days

حسین اخوان توحیدی: مرجعیت موروثی برای سلطنت!

Kategorie: Meldungen Links

 


انقلاب۱۳۵۷ گریز از استبداد فردی خانوادگی وبرقراری  حکومت مردم بر مردم از طریق انتخابات ازاد بود ،که ملاخورشد

خامنه ای میخواهد همان سیستم سلطنتی موروثی که با انقلاب ساقط شد را به اسم مرجعیت باز سازی کند. 

پس چیزی عوض نشده ،   ،زور گویی  هست و عمامه بجای تاج  آمده.!!

تاریخ مصرف مرجعیت تمام شده،اینها در روزهای سخت که هر شب صدها نفر ازفرزندان مردم را اعدام میکردند کجا بودند؟

رژیم برای  یک روزنامه نگار که اطلاع رسانی میکرده ، دام میگذارد.

او را دزدیده وبعد از یکسال شکنجه واعتراف گیری اعدامش میکند!

پس طراحی  یک التر ناتیو  بسا 

پیچیده تر است!

خامنه ای با بحران عدم مشروعیت و  اختلاف طبفاتی که بوجود اورده از قیام وشورش  علیه کلیت نظام قرون وسطایی میترسد که اسم مجتبی  را برای جانشینی ببرد .

اخوندها با پروژه استفاده از اعتبار مخالفین جدی مسیر مبارزه را با ساده سازی همانند پروژه دوم خرداد خاتمی 

به روز میکنند.

پایه های این حکومت لرزان از اختلاس گران میلیاردی، اعم از لاریجانیها، باداشتن شصت وسه حساب بانکی ویا دیپلمات تروریست ،محمد جواد ظریف  "ماله کش اعظم ،

و  "" پرستو خفاش ها"

و بالاخره سرداران دزد وآدمکش. تشکیل شده ،که علم الهدی،گفته بوده:اراذل واوباش ریش گذاشتند وتعلیم سرکوب مردم را دیدند وبرای کشتار معترضین آبانماه ۱۳۹۸ در میدان حاضر شدند..

این نتیجه چهل ودو سال ،حاکم شرع و امام جمعه و مرجع بوده است.

تا بحال درتاریخ چنین افتضاحی  در موروثی کردن حکومت نداشتیم.

 مجتبی عقب مانده، که مرجع نیست!!!

پس خامنه ای باید طرحی را در وصییت نامه  به مجلس"خبرگان" بدهد تا اخوندها ی درباری منتخب خامنه ای مجتبی را به تخت سلطنت بنشانند!.

اخوند برای شک دو وسه سالها بحث میکردو دنیا  را بی ارزش وانمود میکرد . و اتش جهنم را برای پولداران میدانست

که باید ، مختصر زندگی کرد و بفکر اخرت بود! .

حالا حق یتیم وخون خلق را میخورند،  ودرکاخها  نشسته اند .

کشتار مردم ،بعد از انتخابات خودمانی بین کروبی ومیرحسین موسوی واحمدی  نژاد در سال۱۳۸۸، بدین جهت بود که مجتبی خامنه ای تمرین ولی شدن ببیند .

صدها نفرازمردم را کشتند وطرف مقابل را قلع وقمع وحصرنمودند، هرکسی قبول نداشته  سروکارش با بازجویان اوین بوده که جلوی تلویزیون اعتراف بگیرند، که بله،اینها وابسته به موساد وسیا  هستند.

 راه حل خامنه ای روضه خوان درباره فقر وفلاکت وهمه خواستهای اجتماعی وسیاسی ، ترور ،زندان ،  کشتار وشکنجه ، و اسید پاشی به صورت زنان بوده است.

  مجتبی خامنه ای درمکتب  سعیدامامی معروف به سعید اسلامی درس خوانده، که با هم سالها در لندن برای بچه دارشدن وی نیز تلاش میکرده .

" درس خارج  هم "خوانده ،!

 نمیدانم البته چقدر طول کشیده!

اما،تمام مراحل بیمارستان مجتبی وزنش برای بچه دارشدن ازطرف انگلیسی ها

برای آینده ، فیلمبرداری شده است .

سعیدامامی، عامل قتلهای رنجیره ای ،بدستور خامنه ای در حمام خودکشی شد، تا راز قتل های مخالفان پنهان بماند.

بازجویی از زن سعید امامی  روی یوتوب هست ،  میتوانید  درس خارج مجتبی را ببینید و بشنوید ، 

من نمیتوانم بنویسم!!

 ازاین مبتذل تر ، نمیتوان صنف حیله گری که ازمذهب و اعتقاد واعتماد مردم سوئ استفاده کرده باشند ، را رسوا کرد.

 اخوند ها میگویند: مردم از ما پیشانی پینه بسته ها متنفرند. !

مجتبی طی این سالهای سیاه که زندان مخوف اوین شبانه روز قربانی میگرفته ،به  درس خواندن مشغول بوده !

درس اختلاس ، و  قدرت نمایی برای خراب کردن سقف خانه کپر نشینها واتش زدن زندگی دست فروشان ،  وقلع وقمع کارگران هفت تپه که همه اقشار مردم  ،از این دم ودستگاه  و حوزه دین فروشان بی وجدان نفرین دارند.

شعار تظاهرات میلیونی مردم سال ۱۳۸۸"مجتبی بمیری ،رهبری رو نبینی " بود ، که این شعار ضدیت مردم با حکومت مادام العمرخانوادگی و موروثی را به اثبات میرساند.

 

حسین اخوان توحیدی

پاریس 

شنبه۱۳ دیماه ۱۳۹۹
Gozareshgar
info@gozareshgar.com