18.11.20 22:46 Alter: 10 days

حسین اخوان نوحیدی: ما را نمی خواهید از ایران بروید؟

Kategorie: Meldungen Links

 

دست اورد چهل و دوسال حکومت ملای قرون وسطایی"ما رانمیخواهید از ایران بروید" می باشد.

رفیق دوست  در خاطراتش گفته است احمد خمینی مرا خواست واز طرف خمینی به من دستور داد، که کاردار شوروی را بخواه و به او توهین کن،چون به عراق اسلحه فروخته اند.

در اولین سالگرد آبان خونین، که خامنه ای گرسنگان و  پابرهنه گان و معترضین را اشرار خوانده بود می باشیم.

.

بهرام شکوری معاون وزارت بازرگانی، در جواب سوال خبرنگار در مورد وضعیت نابسامان مردم ، میگوید :

هر جا که عرصه بر شما تنگ شد مهاجرت کنید ،بروید بلند شوید بروید!

 مردم ایران کجا بروند؟ .

 

مردم ثروتمند ترین کشور جهان را به فروش نوزادان وکودکان ، وکلیه فروشی وادار کردید.

حالا میگویید مردم از ایران بروند.!

پول کشور را که به بی ارزشترین پول دنیا تبدیل کردید.

با فاجعه ای که خامنه ای بر سر انسانیت اورده !حالا میگویید ،مردم از ایران بروند.

کارتن خواب ها سرپناه ندارند مردم نان شب ندارند ،خامنه ای با دلقک ها یش شب شعر بر گزار میکند؟

 اختلاس گران وراهزنان را بر سرنوشت مردم مسلط نمودید،

 جنگ و ناامنی  در خاورمیانه را ببار اوردید،

مردم را به  گور خوابی وکارتن خوابی  وادار کردید،

   میلیونها نفر  از مردم را به کوچ وادار کردید، 

 فرمان کشتار مردم را که به اتش به اختیار ها دادید،..

شماهایی که دستتون بخون مردم ایران سوریه و...اغشته است

شماهایی که از دست رنج مردم برای خودتون کاخ ها ساختید،

شماهایی که اختلاف طبقاتی را بوجود اوردید،

باعث و بانی  زباله گردی  مردم برای سیر کردن خانواده هاشدید،؟

برای رعب وحشت زنان فتوای اسید پاشی بصورت زنان ودختران را دادید.

ندا آقا سلطان را در تظاهرات وستار بهشتی را زیر شکنجه کشتید.

شما ،آدمکشان باید بروند.

انها که خوشگذراندند ،باید بروند نه انها که در سختی معشیت هستند.

 کجا بروند؟

بروند در دریا غرق شوند ، همانند  خانواده 

رسول نژاد وشیوا همسرش ومحمد پناهی که از جهنم ملاها ترک وطن کردند! وبا کودک نه ساله وشش ساله در دریای مانش بین فرانسه وانگلستان همگی با قایق بادی غرق شدند.

بیایید " پادکله "مرز  آبی فرانسه وانگلستان را از نزدیک ببیند، که هموطنان ما برای فرار از جهنمی که آخوندا  برایشان درست کرده اند، برای عبور از دریای طوفانی مانش در صف مرگ ایستاده اند.

چه کسی برود؟

"دیکتاتور جنگ افروز "باید برود.

خامنه ای این فاجعه را  بوجود اورده،آری ،باید برود.

راه حل دیکتاتورها فقط همین است.

" از ایران بروید" سابقه تاریخی دارد، چون ایران را ارث پدری خودشان میدانند.

قبل از علی خامنه ای ،شاه  در اسفند. ماه 1353 در تلویزیون گفته بود ،هرکسی مرا نمیخواهد پاسپورت بگیرد برود .دیدیم به چه سرنوشتی دچار شد ، وهیچ کشوری اورانمیپذیرفت.

 

 کسی که با زور وشکنجه وترور، آدم ربایی واعدام بر سرنوشت هشتاد میلیون نفر مسلط شده هست باید برود.

زنان ، وکارگران کجا بروند؟ 

فرهنگیان  و بازنشستگان کجا بروند ؟

حاشیه نشینان وکشاورزان کجابروند؟

روستاییان کجا بروند؟

تا کاخ نشین در سوراخ موش مشغول گعده باشد.

چه کسی این چنین تقسیم بندی کرده ؟ یک خانواده صاحب یک میلیون ششصدو پنجاه هزار کیلومتر باشد؟

بدانید که مردم ایران صاحب این خانه هستند ،کجا بروند ؟

 

مردم  که گور خواب ، و کارتن خواب نبودند.

مجتبی خامنه ای و اختلاس گران بیت رهبری ، با دزدی ها گورخوابی را تدارک دیدند.

بگویید دهها هزار میلیارد پول نفت وگاز وطلا و.. ثروت عمومی است ، کجا خرج شده است؟

   ثروت ملی کجا خرج شده؟

 خامنه ای ،همه راخرج کشتار ،جنگ افروزی در سوریه، و  یمن و عراق وافغانستان ولبنان کردید.

چرا؟

اولین قربانیان این رژیم ،  مسلمانان هستند .

این روزهاحقارت خامنه ای رادر حمله پاسدار بسیجیها به دستفروشها باید دید.

زور بازوی دیکتاتور برای محرومترین اقشار جامعه است.

بدون تردید، همه مسببین این جنایتها در دادگاه محاکمه خواهند شد.

.

ریشه مشکلات همه مردم ، خامنه ای خاٸن است که از ترس فردا بر خود میلرزد، ونفرت عموم را میبیند.

چه با بایدن وچه با ترامپ ،خامنه ای رفتنی است.این درس تاریخ است 

 ،مردم دشمن را میشناسندوشعار

 در تظاهراتهای میلیونی سال 1388چنین بود .

ننگ ما ننگ ما

 رهبر الدنگ ما

حسین اخوان نوحیدی

پاریس

بیست وهفتم ابانماه 1399


Gozareshgar
info@gozareshgar.com