14.09.20 21:51 Alter: 13 days

سازمان زنان هشت مارس: جنایتکاران جمهوری اسلامی نوید مان را اعدام کردند!

Kategorie: Meldung Rechts

 

 

چوبه‌های دار رژیم شکنجه و اعدام جمهوری اسلامی را با ادامه مبارزه ای که نوید جزئی جدا ناپذیراز آن بوده است، درهم شکنیم!

 

امروز صبح، نوید را بعد از شکنجه‌های جسمی و روحی، بعد از اعتراف گیری‌های اجباری توسط تیر خلاص زدندهای جمهوری اسلامی، طناب‌دار را به گردن‌اش انداختند و او را به قتل رساندند.نوید را از ما گرفتند، اما آرزوهای  نوید را که ساختن جامعه ای  بدون ستم و استثمار بود را نمی توانند اعدام کنند و از ما بگیرند!

خانوادهعزیزنوید افکاری در غم از دست دادن فرزندشان تنها نیستند،چرا کهدر کنارشان میلیون‌ها انسان منزجر از جمهوری اسلامیایستاده است. در کنارشان میلیون نفر کارگر و زحمتکشی قرار دارند که حکم سرنگونی این رژیم سر تا پا جنایت‌کار را در دی‌ماه 96 صادر کردند.در کنارشان هزاران هزار خانواده های دادخواه و مادران دادخواه قرار دارند که دادخواهی‌شان را تا سرنگونی انقلابی این رژیم و محاکمه عامرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی در بیش از ۴ دهه ادامه خواهند داد.

رژیم جمهوری اسلامیمی خواهد با کشتار شورشگران زحمتکشی که در دی ۹۶ و آبان ۹۸ ناقوس مرگ‌شان را به صدا در آوردند، چند صباحی به عمر ننگین خود اضافه کند. اما امروزه و در شرایط کنونی کشتن نوید و نویدها، عزم مردم خشمگین و جان به لب رسیده را برای ادامه مبارزه صد چندان جزم می‌کند. به جرئت می‌توان گفت که خواست سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، خواست میلیون‌ها کارگرو زحمتکش، خواست زنان، این نیمی از جمعیت جامعه، خواست کولبران، خواست دانشجویان، خواست معلمان، خواست پرستاران، خواست اقلیت‌های ملی و مذهبی و.... و به یک کلام خواست اکثریت مردم است!

غم و خشم از دست دادن نوید را باید در مبارزه و گسترش آن در خدمت به عملی شدن خواست اکثریت مردم ستمدیده یعنی سرنگونی رژیم جنایت کار و سرکوبگر جمهوری اسلامی، رژیم شکنجه و اعدام،  قرار دهیم وجامعه نوین و انقلابی را پی ریزی کنیم که در آن هیچ کس مورد شکنجه و اعدام قرار نمی گیرد! هیچ کس به خاطر عقایدش در زندان به سر نمی برد!

 

سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان)

۲۲ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۰

www.8mars.com / zan_dem_iran@hotmail.com/ www.youtube.com/8marsorg

www.facebook.com/8marsorg/https://t.me/hashtemars/Instagram: @zanane8mars

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com