14.09.20 21:48 Alter: 12 days

نادر تیف: فرمانده عضو حزب کمونیست یونان سر از بدن این کارگر آنارکوسندیکالیست جدا کرد!

Kategorie: Meldungen Links

 

 

کنستانتینوس سپراس یکی از فعالان برجسته جنبش آنارکوسندیکالیستی یونان بود. او سال ۱۸۹۳ در جزیره‌یسریفوس دیده برجهان گشود. زود یتیم شد و در۱۴ سالگی  به اسکندریه مصر رفت. در آن دیار در بخش تنباکو آغاز به کار کرد و هم‌زمان با آنارشیست‌ها آشنا شد که بیش‌تر مهاجران ایتالیایی و یونانی بودند. کنستانتینوس سال ۱۹۱۰ به یونان بازگشت و در بنیان‌گذاری «کانون زحمت‌کشان آتن» شرکت کرد و سپس در «کانون سوسیالیست آتن» عضو شد. مارس ۱۹۱۴ فعالانه در اعتصاب کارگران دخانیات کاوالا شرکت کرد، به همین جهت بازداشت و زندانی شد. دو سال بعد به جزیره‌ی زادگاهش بازگشت و سندیکای معدن‌چیان را بنیان گذارد. کارفرمایاننمی‌خواستند به هیچ ‌یک از مطالبات معدن ‌چیان پاسخ دهند. آنان اوت ۱۹۱۶ اعتصاب کردند. عوامل سرمایه‌داران اعتصابرا به خون کشیدند و روز بیستم‌ویکم همان ماه ۴معدن‌چی را کشتند.کنستانتینوس و چند کارگر دستگیر و روانه‌ی زندان شدند. او در زندان هم آرام نگرفت و ماجرای اعتصاب خونین معدن‌چیان را با عنوان «اعتصاب سریفوس» به رشته‌ی تحریر در‌آورد.

کنستانتینوس پس از رهایی از زندان به جزیره‌یسیرسرفت و در تشکیل «انجمن کار تربیتی» شرکت جست. نشریه این تشکل کارگری ارگاتیس (زحمت‌کش) نام داشت.

او در تشکیل «کنفدراسیون عمومی کار یونان» شرکتکرد و از ۲۱تا ۲۸اکتبر۱۹۱۸در نخستین کنگره‌اش حضور داشت. هیچ تشکل کارگری نباید و نمی‌تواند از یک ایدئولوژی ویژه دفاع کند و پویایی جنبش کارگری جهانی همواره در تعدد و تکثر نظرها بوده است. در این کنگره دو گرایش اصلی حضور داشتند. یک گرایش آنارکوسندیکالیست مخالف پارلمانتاریسم و یک گرایش سوسیالیست اصلاح‌طلب. حزب سوسیالیست موسوم به SEKE یک ماه پس از این کنگره شکل گرفت. کنستانتینوس و دیگر آنارکوسندیکالیست‌های حاضر در کنگره به این حزب پیوستند، اما درآوریل۱۹۲۰ از آن اخراج‌شدند.

هفدهم ماه مه همان سال دوباره کنستانتینوس به علت فعالیت‌های کارگری دستگیر و زندانی‌و اندکی بعد آزاد‌شد و در دومین کنگره «کنفدراسیون عمومی کار یونان» که اکتبر ۱۹۲۰ برگزار‌شد شرکت ‌کرد. او در این کنگره محکم و استوار علیه پیوستن به «انترناسیونال سوم» که لنین ساخته بودایستاد و پیوستن به چنین تشکلاتی را نافی اعمال دمکراسی مستقیم در تشکلات کارگری اعلام‌کرد. از همین جا دشمنی کمونیست‌ها با او آغاز‌شد.

کنستانتینوس سال۱۹۲۱ به دبیری کنفدراسیون کارگران تنباکو برگزیده ‌شد و هم‌زمان در شکل‌گیری «نئازوی»، به معنای زندگی نو، شرکت‌کرد. این تشکل از مارس ۱۹۲۱نشریه‌ای به همین نام منتشر‌کرد و در زمستان ۱۹۲۲ منجر به تشکیل حزب مستقل زحمت‌کشان (AEK)شد.

در سومین کنگره‌ی«کنفدراسیون عمومی کار یونان»،۲۸مارس ۱۹۲۶،مارکسیست – لنینیست‌ها دیگر چنان سلطه‌ی خود را بر این تشکل کارگری برقرار کرده بودند که کنستانتینوس و دیگر کارگران آنارکوسندیکالیست را از کنگره اخراج‌کردند، همان‌گونه که کارل مارکس میخائیل باکونین را از انترناسیونال اوّل اخراج کرد. اما آنان به این نیز بسنده نکردند و با نفوذی که پیدا کرده‌ بودند به کنستانتینوس اجازه‌ی کار برای امرار معاش هم نمی‌دادند. اما  کنستانتینوس سپراس کارگر مقاوم و جان‌سختی‌ بود. او موفق‌شد از سال ۱۹۳۰ در شرکت راه‌آهن آتن کاری بیابد و با کارگران دیگر چندین جنبش اعتصابی راه‌اندازی کند.

واپسین باری که کنستانتینوس سپراس زندانی شد در جزیره‌ یاسکوپئولس و در طی دیکتاتوری متاکساس (۱۹۳۶-۱۹۴۱) بود. او در مدتی که یونان اشغال شد در متاکسورژیو زندگی می‌کرد، اما روز ۱۴سپتامبر۱۹۴۳یک فرمانده چریک‌های حزب کمونیست یونان به نام اورستیس او را یافت و به طرز فجیعی سر او را برید و بدنش را قطعه قطعه و پراکندهکرد.

برای اطلاعات بیش‌تر:

https://libcom.org/library/constantinos-speras

تهیه و تنظیم از نادر تیف در هفتادوهفتمین سالگرد قتل فجیع کنستانتینوس سپراس

۲۴/۶/۱۳۹۹

۱۴/۹/۲۰۲۰
Gozareshgar
info@gozareshgar.com