11.08.17 22:07 Alter: 11 days

مخالفان اعدام کودکان جلوی زندان شیراز

Kategorie: Nachricht

 

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران

شماری از مخالفان اعدام کودکان در روزهای ۱۸ و ۱۹ مرداد خود را به زندان عادل‌آباد رساندند تا مانع اعدام علیرضا تاجیکی شوند. اما جمهوری اسلامی کودکی را که در سن ۱۵ سالگی به اتهام قتل دستگیر و زیر شکنجه ناگزیر از «اعتراف» شده بود اعدام کرد و علاوه بر نقض فاحش حق زندگی مطابق رویه‌ی دائمی خود تعهدات کشور را در میثاق حقوق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک زیر پا گذاشت.
نگاه کنید به:‌

https://www.fidh.org/21992

و


https://www.fidh.org/22003
Gozareshgar
info@gozareshgar.com