15.06.17 00:48 Alter: 14 days

گزارشگران: دولت استرالیا به متقاضیان پناهندگی تبعید شده در جزیره مانوس و پاپوا گینه نوغرامت می پردازد.

Kategorie: Nachricht

 

پس از سال ها اعتراض, خودزنی و خودکشی متقاضیان پناهندگی در این مکان های اسکان اجباری که فاقد حداقل های زندگی انسانی بودند و در شرایطی که کودکان و نوجوانان ساکن این اماکن به کرات مورد تعرض های گوناگون از جمله جنسی قرار داشتند. دولت استرالیا تقبل کرده است که به 1900 تن از آنان مبلغی حدود هفتاد میلیون دلار استرالیا پرداخت نماید. در تحقق این موفقیت پناهندگان, تلاش های نهادهای سیاسی , پناهندگی و حقوق بشری, و رسانه های آزاد نقش موثری داشتند. معضل پناهندگان این مناطق بمرور زمان جنبه های حقوقی یافت و اینکه دولت استرالیا بدون توجه به خواست آنها, آنان را به منطقه ای خارج از این کشور تبعید کرد. پرداخت این غرامت مشروط به آن است که این پناهندگان از شکایت های حقوقی خود صرفنظر کنند.این پناهجویان به مدت 4 سال در این مکانها مجبور به زندگی بوده اند.

15.06.2017

در همین رابطه

 

فراخوان گزارشگران: جان پناهجویان سیاسی در استرالیا در خطر است - همراه با ترجمه انگلیسی برای ارسال!
Gozareshgar
info@gozareshgar.com